FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo trwa psychoterapia Poznawczo-Behawioralna?


Wszystko zależne jest od indywidualnych potrzeb klienta. Problem, trudność oraz zaburzenie, z którym przychodzi klient również ma znaczenie. Uśredniając jest to od 10 do 20 wizyt, które przynoszą trwałą zmianę w zachowaniu, sferze emocjonalnej i zwiększają radość z życia. jednakże wychodzę z założenia, że nie ma co się spieszyć, sądzę, że w niektórych przypadkach jest lepiej dłużej skupić się na trudnościach, z którymi przychodzi klient, aby wyposażyć go w umiejętności, wiedzę i kompetencję pozwalające radzić sobie z trudnościami, które niesie życie.
Co "leczy" terapia Poznawczo-Behawioralna?


Terapia Poznawczo-Behawioralna pomaga "pokonać depresję stres i lęk*", sprawia, że "umysł staje ponad nastrojem**", "przezwycięża nieskie poczucie włąsnej wartości***, gniew i drażliwość**** oraz depresję *****", a także sprawia, że nasz "happy mózg******" pozwala myśleć bardziej przystosowawczo. Powyżej podałem książki, z którymi warto się zapoznać, przed, a także w trakcie terapii. Lecz nie jest to obowiązek, a swoistego rodzaju suplement do podjętej terapii. Jednakże tytuły książek w bardzo podstawowy sposób pokazują zakres pomocy, którą niesie Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna. * Pokonaj Depresję, Stres i Lęk - dr Stephen Bries. **Umysł Ponad Nastrojem - Christine A. Padesky, Dennis Greenberger. ***Przezwyciężanie Niskiego Poczucia Własnej Wartości - Melanie F.V. Fennell. ****Przezwyciężanie Gniewu i Drażliwości - William Davies. *****Przezwyciężanie Depresji - Paul Gilbert. ****** Happy Mózg - dr Dean Burnett.
Czy mogę uczestniczyć w psychoterapii On-Line?


Jak najbardziej. Aczkolwiek w pewnych zaburzeniach i trudnościach wskazane jest pracować bezpośrednio.