O mnie

Pawel_Dobry_Lekarz20.jpg

"Bycie terapeutą jest dla mnie powołaniem oraz pasją"

Wykształcenie
  • Terapia Poznawczo-Behawioralna - Szkoła Psychoterapii Crescentia

  • Studia magisterskie, Pedagogika Resocjalizacyjna i Socjoterapia - Politechnika Koszalińska

  • Studia magisterskie, Pedagog Mediacji i Negocjacji Społecznych - Politechnika Koszalińska

Szkolenia, kursy i warsztaty
  • Elementy treningu kontroli emocji,

  • Mediacje i negocjacje społeczne,

  • Techniki pamięciowe i szybkie czytanie,

  • Wychowawca kolonijny,

  • Elementy NLP,

  • Program profilaktyczno-wychowawczy "Spójrz Inaczej".

Doświadczenie

Aktualnie moim głównym źródłem zdobywania doświadczenia zawodowego są prowadzone indywidualne terapie psychoterapeutyczne, a także praca z młodzieżą, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

Jednakże prowadziłem, a także prowadzę wiele kursów i szkoleń w różnego zakresu, dla różnych grup społecznych oraz o różnej tematyce. Są to między innymi kursy szybkiego czytania i technik pamięciowych, kursy mediacji i negocjacji społecznych, organizowanie i uczestnictwo wydarzeń prospołecznych, a także konferencji naukowych, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, a także liczna działalność wolontaryjna.

Wszystkie te działania spaja praca z ludźmi i dla ludzi, dzięki czemu cały czas uczę się innych, rozwijam swoje kompetencje, umiejętności, empatię i doświadczenie.